Optochtcommissie De Doppe bestaat vanaf 2006 en heeft als doel om jaarlijks een optocht te organiseren en jeugd te binden aan elkaar plus te binden aan het carnaval. Zoals iedere vereniging is het lastig om alle financiën te dekken en daarvoor steken wij vooral onze eigen handen uit de mouwen om met acties geld in te zamelen voor De Doppe: denk bijvoorbeeld aan achter de bar staan bij evenementen en oliebollenverkoop.

Aanvullend zoeken wij ook nog ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, omdat de kosten stijgen met zaken als verzekeringen, veiligheidseisen, materiaalkosten en dergelijke. We willen dit doen middels een ludiek sponsorschap ‘De Doppe-vriend’.


Dit zijn onze fantastische Doppe-vrienden

Doppevrienden 2019 – 2020